Hrvatske Novine - Hrvatske Novine

Hrvatske Novine

Tajednik Gradišćanskih Hrvatov. Hrvatsko štamparsko društvo djeluje za sve Gradišćanske Hrvate. U njem se najdu angažirani Hrvati različnih političkih i društvenih svitonazorov s ciljem da tradiraju hrvatsku rič i kulturu a da ujedno i potpomažu u produciranju novih produktov i tim potpomažu napredovanje i razumivanje nove svisti i novoga samorazumivanja, samopouzdanosti Gradišćanskih Hrvatov.
Galerija
Karikatura
Img 9853 2
E-Mail / Kontakt
Karikatura 21.12.2018.
Img 9459 1
Već
Img 5615 0
HŠtD
Img 1143

Score
12345 ( 0.00 / 5 ) - ( 0 )
Loading...
Type(s) Weekly
Language(s) Croatian
Country and region Austria / Austria
City(s) Eisenstadt
Mail
Web Site Visit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *